اخبار

انتصاب رئیس گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه بیرجند

انتصاب رئیس گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه بیرجند

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند طی ابلاغی دکتر مهران تقی‌پور گرجی عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی برق ـ الکترونیک را به مدت دوسال به عنوان رئیس گروه همکارزی‌های علمی بین‌المللی منصوب کرد.

ادامه مطلب