طراحی و بارگزاری فرم زمینه های پژوهشی اساتید

۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۱ کد : ۱۰۳۹۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۴

به منظور شناسایی و شناساندن زمینه های پژوهشی اساتید محترم دانشگاه بیرجند جهت استفاده از طرح های پژوهشی مختلف بین المللی، از تمامی اعضای محترم هیات علمی خواسته شد تا زمینه های پژوهشی خود را در فرمی آنلاین وارد کنند که بر روی سایت دفتر همکاری های علمی بین المللی قرار گرفته است. 

تا کنون، اساتید محترم، در این زمینه همکاری های موثری داشته اند و امیدواریم در آینده بتوانیم با اطلاع از زمینه های مختلف پژوهشی اساتید ارجمند، گامی موثر در جهت توسعه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند برداریم.