نظام مند شدن فرآیند زمان بندی جذب دانشجویان بین الملل با همکاری معاونت آموزشی

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۸:۴۰ کد : ۱۰۴۰۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۵

فرآیند زمان بندی جذب دانشجویان بین الملل با همکاری معاونت آموزشی نظام مند شد. در طی جلسه ای که با حضور جناب آقای دکتر خطیبی نیا و رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی جناب آقای دکتر تقی پور برگزار گردید، مقرر شد دریافت مدارک، بررسی صلاحیت علمی، پذیرش ، مراحل مختلف ثبت نام و سایر موارد مربوط به جذب دانشجویان خارجی طبق برنامه زمان بندی خاصی انجام شود. بر اساس این برنامه زمان بندی، دانشگاه بیرجند در دو بازه نیم سال اول و دوم تحصیلی قادر به جذب و پذیرش دانشجو خواهد بود. بدین منظور، دو بازه اردیبهشت (برای نیم سال اول تحصیلی) و آذر (برای نیم سال دوم تحصیلی) جهت ارسال فرم درخواست، ثبت نام در سامانه های سازمان امور دانشجویان (سااُرگ) و سامانه جذب دانشجوی خارجی دانشگاه بیرجند در نظر گرفته شده است. 

پس از دریافت مدارک دانشجویان توسط دو سامانه مذکور، مدارک متقاضیان جهت بررسی صلاحیت علمی به دانشکده ها و گروه های آموزشی مربوطه ارسال میگردد. به محض دریافت پاسخ بررسی صلاحیت علمی (پذیرش یا عدم پذیرش)، نتیجه به متقاضی اطلاح داده شده تا در صورت دریافت پذیرش از دانشگاه بیرجند جهت طی مراحل پایانی ثبت نام و دریافت کارت دانشجویی اقدام کنند.