مصاحبه با عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و استاد تراز بین المللی سرکار خانم دکتر مالکی

۲۷ آبان ۱۳۹۹ | ۰۹:۴۰ کد : ۱۰۵۹۸ اخبار
تعداد بازدید:۴۳۶

مصاحبه با عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند سرکار خانم دکتر مالکی 

دکتری مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و استادیار گروه فرش
علایق پژوهشی: فرش دستباف. منسوجات پزشکی. الکتروریسی و سازه های نانولیفی


لینک دانلود فایل