برگزاری نشست صمیمی معارفه دانشجویان بین الملل جدیدالورود دانشگاه بیرجند

۲۷ مهر ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۴ کد : ۱۴۹۵۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۸۶

نشست صمیمی معارفه دانشجویان بین الملل جدیدالورود دانشگاه بیرجند با حضور رئیس دانشگاه بیرجند جناب آقای دکتر خامسان، رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی، جناب آقای دکتر حاجیانی، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر آیتی، معاونت دانشجویی جناب آقای دکتر موسوی و روسای دانشکده ها برگزار شد. 

در این جلسه که با خیر مقدمی از جانب رئیس دانشگاه بیرجند آغاز گردید، با ارائه نکات مفید و راهگشا برای دانشجویان جدید الورود بین الملل، ادامه یافت.  دانشجویان محترم بین الملل که همگی از اتباع کشور افغانستان هستند، در این جلسه از راهنمایی های پر اهمییت جناب آقای دکتر حاجیانی، جناب آقای دکتر آیتی و جناب آقای دکتر موسوی بهره بردند. در پایان نیز پس از طرح مسائل و مشکلات دانشجویان توسط نمایندگان دانشجویان اتباع، جناب آقای حقیار و جناب آقای دانشور، با ارائه پاسخ توسط مسئولین دانشگاه بیرجند پایان یافت. 

 

دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند برای دانشجویان جدید الورود بین الملل آرزوی توفیق روزافزون دارد. 

 

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۴۰۰