اعلام برنامه های بنیاد ژاپن (۲۰۱۹ - ۲۰۱۸)

۲۶ دی ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۸ کد : ۱۵۹۰ اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۴۲

بنیاد ژاپن یک نهاد فرهنگی نیمه دولتی است که  دست اندرکار برنامه های تبادلات فرهنگی کشور ژاپن با سایر کـــــشورها است. این نهاد برنامه های متعدد فرهنگی در شاخه های مختلف علوم انسانی از جمله کمک به ترجمه و نشر کتاب، آمـــــوزش زبان ژاپنی، برگزاری دوره های فلوشیپ و غـــــیره  را ارائه می نمــــاید.  اطلاعات بیشتر در پیوند زیر در دسترس می باشد.

https://www.ir.emb-japan.go.jp/itprtop_fa/00_000119.html