در راستای ارتقای همکاری های علمی بین المللی؛

استاد تمام دانشگاه کلن به عنوان عضو هیات علمی وابسته دانشگاه بیرجند معرفی گردید

۱۰ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۹۶۰ اخبار
تعداد بازدید:۵۳۳
طی حکمی از طرف دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند پروفسور اکسل کلاین استاد تمام دانشگاه کلن کشور آلمان به عنوان عضو هیات علمی وابسته دانشگاه بیرجند منصوب شد.
استاد تمام دانشگاه کلن به عنوان عضو هیات علمی وابسته دانشگاه بیرجند معرفی گردید

در جلسه ای که به همین منظور در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد، پروفسور کلاین ضمن اشاره به قابلیت های دانشگاه بیرجند ظرفیت های علمی موجود دانشگاه برای همکاری متقابل را برشمرد.
استاد تمام دانشگاه کلن کشور آلمان با ابراز علاقمندی به ادامه همکاری علمی با دانشگاه بیرجند اظهار امیدواری کرد که همکاری های دوجانبه در خصوص مباحث آموزشی و پژوهشی ادامه یابد.
در این جلسه دکتر خامسان ضمن تشکر از پروفسور کلاین به خاطر سفر به بیرجند و ایراد سخنرانی، افزایش همکاری های علمی بین المللی را برای دانشگاه بیرجند بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت:  با انتخاب اعضای هیات علمی وابسته مراودات علمی بین المللی دانشگاه بیش از پیش گسترش یابد.
در این جلسه دکتر نویدی نیا رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه ضمن برشمردن برنامه های سفر دکتر کلاین به دانشگاه بیرجند، برخی زمینه های موجود برای همکاری های علمی بیشتر در آینده را بیان کرد. 
پروفسور اکسل کلاین استاد تمام دانشگاه کلن کشور آلمان دومین عضو هیأت علمی وابسته دانشگاه بیرجند است.