کارگاه ارتقای سطح اثرگذاری علم و جایگاه دانشگاه ها در رتبه بندی های بین المللی در دانشگاه بیرجند برگزار شد

۲۴ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۱۸۹ اخبار
تعداد بازدید:۳۶۰
توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام کارگاه ارتقا سطح اثرگذاری علم و جایگاه دانشگاه ها در رتبه بندی های داخلی و بین المللی در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
کارگاه ارتقای سطح اثرگذاری علم و جایگاه دانشگاه ها در رتبه بندی های بین المللی در دانشگاه بیرجند برگزار شد

 کارگاه ارتقا سطح اثرگذاری علم و جایگاه دانشگاه ها در رتبه بندی های بین المللی توسط دکتر منصوره صراطی شیرازی عضو هیأت علمی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و مدیر گروه رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی پیش از ظهر امروز 24 تیر98 با حضور معاونان و مدیران دانشگاه در سالن گردهمایی های حوزه ریاست دانشگاه بیرجند برگزار شد.

دکتر صراطی شیرازی افزایش اثرگذاری و کیفیت تحقیقات را یکی از مسایل مهم برای دانشگاه ها و مؤسسه های تحقیقاتی در جهان برشمرد و گفت: در این کارگاه ها، راهکارهای ارتقای سطح اثرگذاری علمی در ابعاد مختلف فناورانه، نوآورانه، اجتماعی، اقتصادی و دانشگاهی ارایه میشود.

مدیر گروه رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی اظهار داشت: ارتقای سطح اثرگذاری علمی به طور مستقیم بر رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی و همچنین جایگاه دانشگاه در عرصه های بین المللی اثر می گذارد و در حال حاضر برخی از مهمترین شاخص ها برای سنجش میزان اثرگذاری یا مرجعیت علمی، میزان همکاریهای بین المللی دانشگاه ها، بکارگیری نتایج پژوهش در عرصه نوآوری و فنآوری و نیز استفاده بیشتر از تولیدات علمی پژوهشگران به صورت استناد به تولیدات آنها در دنیاست.

مدیر گروه علم سنجی برگزاری این کارگاهها را در راستای کمک به ارتقای سطح اثرگذاری علمی دانشگاه های کشورهای اسلامی و منطقه دانست و اعلام کرد:  نقش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را در ارتقای کیفیت تحقیق و ایجاد یک شبکه پیوسته علمی در سراسر کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی کلیدی است.

معرفی توانمندی های علمی و فنی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و برنامه ریزی کلیه مراکز برای همکاری با این پایگاه و قرار گرفتن در نظام رتبه بندی آن و دریافت گزارش های تحلیلی، توصیفی و تطبیقی بخش دیگری از سخنان دکتر صراطی بود.

وی توجه به افزایش کمی تولیدات علمی در سطح ملی و بین المللی و توجه به بعد کیفی پژوهش ، سرمایه گذاری بر روی بخش نوآوری، تقویت ارتباطات بین المللی در تولیدات پژوهشی و استخدام برترین ها و تربیت دانشجویان نخبه را از نکات مهم و تأثیرگذار در کسب رتبه دانشگاه ها دانست.

در ادامه این کارگاه موضوعاتی همچون تعداد مدارک و استنادات و مقایسه تعداد مدارک نمایه شده از دانشگاه بیرجند در وب آو ساینس و اسکوپوس، تعداد مقالات برتر دانشگاه به تفکیک سال، مقایسه شاخص ها، روند تولید مقالات و درصد مقالات فارسی و انگلیسی در حوزه های موضوعی و شناسایی نویسندگان یک درصد برتر و سایست های کلان علم و فناوری و جایگاه دانشگاه بیرجند در تولیدات علمی کشور و دنیا توسط مدیر گروه علم سنجی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ارائه گردید.

دکتر دهقانی همچنین به ارائه وضعیت دانشگاه های کشور در رتبه بندی های بین المللی پرداخت و به حضور دانشگاه های کشور در رتبه بندی تایمز و رتبه بندی لایدن اشاره کرد.

شایان ذکر است؛ در جلسه جداگانه ای دکتر خامسان رئیس دانشگاه بیرجند از همکاری های صورت پذیرفته توسط دکتر دهقانی رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تقدیر و تشکر کرد.