برگزاری اولین جلسه رابطین بین الملل دانشکده های دانشگاه بیرجند

۰۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۹ کد : ۸۵۹۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۳۱

اولین جلسه کارگروه رابطین بین الملل دانشکده های دانشگاه بیرجند، در تاریخ 1399/04/03  در سامانه برگزای جلسات مجازی دانشگاه بیرجند با شرکت اعضای این کارگروه و رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه، جناب آقای دکتر تقی پور برگزار گردید.

در این جلسه که با موضوع "معرفی نظام های رتبه بندی بین المللی و بررسی شاخص های این نظام ها" برگزار گردید، در خصوص راهکارهای ارتقاء دانشگاه در نظام های رتبه بندی، تبادل نظر صورت پذیرفت. در نتیجه بحث و تبادل نظر میان اعضای کارگروه رابطین بین الملل و رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی، دانشگاه بیرجند میبایست بر تقویت 3 حوزه از میان شاخص های رتبه بندی جهانی دانشگاهها، تمرکز کند. بر این اساس، دانشگاه بیرجند میبایست، فعالیت های خود را روی 3 حوزه "اعتبار جهانی"، "حوزه پژوهشی (شامل میزان استناد به مقالات چاپ شده انگلیسی، تعداد مقالات مشترک بین المللی و تعداد طرح های مشترک بین المللی و درآمد صنعتی حاصل از پژوهش)" و همچنین "امور آموزشی (شامل تعداد اعضای هیأت علمی بین المللی و تعداد دانشجویان بین المللی)" تمرکز کند. 

همچنین در این راستا، بر اساس توافق نظر رابطین محترم، راهکار هایی ارائه شد که اهم این موارد عبارتند از: 

  1. اتخاذ سیاست های تشویقی برای مقالات مشترک بین المللی 
  2. اتخاذ تصمیماتی جهت تقویت زبان انگلیسی دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی 
  3. تهیه نقشه راه پژهشی (Research Plan) برای گروههای آموزشی دانشگاه 
  4. ایجاد صفحات اختصاصی برای آزمایشگاههای مستقر در دانشگاه به زبان انگلیسی 
  5. ایجاد واحد های درسی به زبان انگلیسی 
  6. برگزاری کارگاههای آشنایی با طرح های بین المللی (نحوه نوشتن پروپوزال، آموزش مکاتبه با اساتید، ....)

 

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل