برگزاری چهارمین جلسه کارگروه رابطین بین الملل دانشکده های دانشگاه بیرجند

۰۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۹۰۳۶ اخبار
تعداد بازدید:۵۴۹

چهارمین جلسه کارگروه رابطین بین الملل دانشکده های دانشگاه بیرجند روز چهارشنبه مورخ 1399/04/25 به صورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اعضای محترم و همچنین همکار میهمان جناب آقای دکتر خطیبی نیا، مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند به انجام رسید، شرکت کنندگان به ارائه راهکار های پیشنهادی در حوزه بررسی مفاد آئین نامه جذب عضو هیأت علمی وابسته پرداختند. در نتیجه بحث و تبادل نظر صورت گرفته میان اعضای محترم کارگروه رابطین بین الملل دانشکده های دانشگاه بیرجند، آئین نامه جذب عضو هیأت علمی وابسته در قالب 11 ماده، اصلاح شده و امید است که با پیگیری های آتی، این اصلاحات مورد تصویب و تایید قرار گرفته و به مرحله اجرا برسد.