طراحی، نظام مندی و اجرای سربرگ های جدید انگلیسی دفتر بین الملل

۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۹۳۶۷ اخبار
تعداد بازدید:۶۲

با توجه به اهمییت نامه های بین المللی صادره از سوی دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند، این مجموعه به طراحی، نظام مندی و اجرای سربرگ های جدید انگلیسی اقدام کرد. در نتیجه این اقدام جدید، طرح سربرگ های انگلیسی طراحی شد و برای هر کدام از گروههای مختلف که مخاطب این گونه مکاتبات محسوب میشدند، سربرگ جداگانه ای طراحی و اجرا شد. لازم به ذکر است هم اکنون شیوه رفرنس دهی و شماره گذاری این نامه های برای سه گروه دانشجویان، اساتید و اعضای هیأت علمی، و همچنین ریاست محترم دانشگاه، متفاوت است. 

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل