فراهم شدن مقدمات توافق‌نامه دوجانبه میان مدیریت همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران و دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند

۰۴ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۹۶۵۵ اخبار
تعداد بازدید:۷۶

در طی نشست صمیمی که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دفتر مدیریت همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران بین دکتر شکرالله کریمیان مدیریت همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران و دکتر مهران تقی‌پور گرجی‌کلایی در روز سه شنبه مورخ 1399/06/04 برگزار گردید، مقرر شد مقدمات توافق‌نامه دوجانبه در راستای ارتقاء جایگاه بین‌المللی دانشگاه بیرجند در روزهای آتی تنظیم و عملیاتی شود. در همین راستا قرار شد از ظرفیت کارگروه روسیه و پژوهشگاه‌های فعال دانشگاه شهید بهشتی که متناسب با پتانسیل‌های دانشگاه بیرجند هستند استفاده شده و همچنین پروژه‌های مشترک بین‌المللی قبل از عقد تفاهم‌نامه رسمی فعال شود.