تایید مدارک تحصیلی

۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۱ کد : ۹۸۹۵ اخبار
تعداد بازدید:۷۳

در راستای اهداف دولت الکترونیک و سیستمی شدن تایید مدارک تحصیلی به استحضار 1398 تایید مدارک تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جهت ترجمه /01/ میرساند از تاریخ 24 انجام و افراد با https://portal.saorg.ir رسمی از طریق سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) به آدرس دریافت کد صحت نیاز به مراجعه حضوری و مهر و امضای این اداره کل ندارند. در همین راستا و با توجه به شرایط کنونی کشور و شیوع بیماری کووید 19 به منظور جلوگیری از مراجعات و رفت و آمدهای غیر ضروری و تسریع در انجام امور، تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان و دانشجویان غیر ایرانی همانند دانشجویان ایرانی صرفاً در سامانه سجاد و بدون نیاز به مراجعه حضوری با دریافت کد صحت از سامانه مذکور انجام خواهد شد، ولیکن بعد از گذشت بیش از یکسال از روال فرایند جدید اکثریت مراجعین واحد مربوطه از دانشجویان و دانشآموختگان غیرایرانی میباشند.

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل