شرح وظایف رئیس واحد تغذیه

تعداد بازدید:۴۳۰۳

ـ هدایت و هماهنگ سازی کلیه فعالیتهای مربوط به امور تغذیه دانشجویان دانشگاه

ـ اعمال نظارت لازم بر نحوه کار پیمانکاران پخت غذا و طبخ نان بلحاظ کمی، بهداشتی و کیفیت طبخ

ـ نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه غذایی دانشجویان و کارکنان با توجه به نیازهای سنی

ـ انجام بازدیدهای دوره‌ائی و مرتب از سلف سرویسها و بازبینی نحوه کار کارکنان شاغل در غذاخوریها

ـ نظارت لازم بر خرید اقلام غذایی، تحویل اجناس خریداری شده به انبار، نگهداری و خروج آن از انبار بر اساس دستورالعملهای تدارکاتی و انبارداری

ـ نظارت بر تهیه اطلاعات مربوط به سفارشات کلی که مورد احتیاج واحد ذیربط می باشد.

ـ همکاری و هماهنگی لازم در انتخاب پیمانکاران طبخ غذا و پخت نان و ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده در رابطه با عقد قراردادهای طبخ و توزیع غذا

ـ نظارت لازم در انجام محاسبات مربوط به حق الزحمه پیمانکاران طبخ نان و پخت غذا در دانشگاه

ـ بررسی نیازهای پرسنلی، تجهیزاتی و تدارکاتی واحد ذیربط و انعکاس آن به مسئولین مافوق

ـ نظارت بر حفاظت اقلام غذایی در انبار و کنترل وسایل ایمنی به منظور جلوگیری از بروز آتش سوزی و حوادث احتمالی در انبار

ـ هماهنگی و همکاری لازم به منظور ارائه اقلام غذایی جهت اردوها، سمینارها، المپیادهای دانشجویی، میزبانی طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان و اعتکاف دانشجوئی

ـ برگزاری جلسات مرتب و منظم با کارکنان تحت سرپرستی و پیمانکاران طرف قرارداد به منظور رسیدگی به مشکلات آنان و در جهت ارتقاء سطح سرویس دهی بهتر

-بررسی و نظرسنجی سطوح رضایتمندی دانشجویان از کیفیت طبخ غذا ونحوه خدمات دهی به آنان

ـ بررسی و نظارت بر کنترل کیفیت اجناس و اقلام خریداری شده به لحاظ تاریخ تولید و انقضا تطبیق کالای خریداری شده با نمونه سفارشی و ممهور بودن به پلمپ سلامت مصرف

ـ نظارت بر ارائه اقلام غذایی اساسی به دانشکده‌های اقماری دانشگاه و تسویه حساب با دانشکده‌های مذکور

ـ نظارت لازم بر تسویه حساب با پیمانکاران براساس آمار رسمی ماخوذه

ـ نظارت لازم بر کار واحد اتوماسیون تغذیه

ـ نظارت بر حفظ هماهنگی لازم فیمابین شرکت های طرف قرارداد، کارکنان انبار، سالنهای غذاخوری و اپراتورهای مستقر در سلف سرویسها در جهت ارائه خدمات منظم به دانشجویان

ـ نظارت بر وضعیت کارگران شاغل در غذاخوریها به لحاظ آراستگی و تمیزی ظاهری لباس، داشتن ماسک و کلاه و کارت بهداشت سلامت

-  نظارت بر سمپاشی دوره ای اماکن مربوطه

ـ تحقیق و نظرسنجی از دانشجویان به منظور ارزیابی خدمات ارائه شده توسط کارکنان واحد تابع و استفاده از آن در برنامه ریزیهای آتی واحد

ـ رعایت دستورالعملها، بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های ذیربط

ـ شرکت در دوره‌های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی

ـ تهیه گزارش لازم از عملکرد واحد و تنظیم آمار مورد نیاز جهت مسئولین مافوق

ـ شرکت در جلسات سمینارها و کمیسیونها با توجه به نیاز

ـ انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

روابط

ـ گزارش به مقام مافوق

ـ نظارت و سرپرستی بر کار کارکنان تابع