اخبار

جلسه مشاوره دانش بنیان واحدهای زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه بیرجند

جلسه مشاوره دانش بنیان واحدهای زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه بیرجند گالری

زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه بیرجند با همکاری پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی و شتاب‌دهنده تیمی نو چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری جلسه ای جهت بررسی واحد های فناور، وضعیت فعلی شرکت‌ها پایش شده کرد تا ظرفیت تاسیس شرکت های دانش بنیان، امکان سنجی گردد.

ادامه مطلب