آخرین اخبار

انتصاب مسـئول هسته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صـنعت و مسئول امور پژوهشی دانشکده فنی فردوس

انتصاب مسـئول هسته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صـنعت و مسئول امور پژوهشی دانشکده فنی فردوس

براساس ابلاغی از سوی دکتر حمیدرضا نجفی، معاون پژوهش، فناوری و نوآوری، دکتر مرتضی قائدی عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده فنی فردوس به مدت دوسال به عنوان مسـئول هسته کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صـنعت و مسئول امور پژوهشی دانشکده فنی فردوس منصوب شد.

ادامه مطلب