برگزاری سخنرانی "آشنایی با برهمکنش های هسته ای انرژی پایین (LERN)

۲۷ آذر ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۴ کد : ۲۱۹۶۹ اطلاعیه رویدادهای هفته پژوهش۱۴۰۱
تعداد بازدید:۲۸۹
برگزاری سخنرانی "آشنایی با برهمکنش های هسته ای انرژی پایین (LERN)

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۱