چشم انداز

شناسایی، شبکه سازی و به اشتراک گذاری تجهیزات، توانمندی ها و ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری آزمایشگاه های تحقیقاتی کشور به نحوی که در پایان برنامه پنجم توسعه، همه ظرفیت ها و توانمندی های آزمایشگاهی علمی کشور در شبکه های یکپارچه ملی، منطقه ای و یا استانی قرار گیرد تا خدمات آنها با کیفیت مناسب، در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه ممکن در دسترس اعضای هیأت علمی، محققان و متخصصان کشور قرار گیرد.

تعداد بازدید:۶۲۹