شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)

بدون تردید، یکی از نیازهای ضروری توسعه علم و فناوری، امکان دسترسی به آزمایشگاه های پیشرفته و افراد متخصص در این زمینه می باشد، که بتوانند به پژوهشگران خدمات لازم را ارائه کنند. از این رو، لازم است با همکاری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری و شرکت های دولتی و خصوصی مرتبط، یک شبکه آزمایشگاهی قدرتمند ایجاد کرد که قابلیت ارائه خدمات لازم به طیف وسیعی از متقاضیان را داشته باشد. در حال حاضر آزمایشگاه های زیادی در سطح کشور در درون دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و شرکت های دولتی و خصوصی وجود دارند که هر کدام در سطوح و حوزه های مختلف به فعالیت مشغول می-باشند؛ که بدون وجود یک منبع اطلاعاتی جامع و به روز در بسیاری از موارد آزمایشگاه ها به خرید و توسعه تجهیزات خود و انجام آزمایش های موازی می پردازند که موجب افزایش هزینه تحقیق و توسعه آنها می شود.

تعداد بازدید:۱۵۳۲