برگزاری نشست صمیمانه ریاست و مسوولین دانشکده علوم با کارشناسان آموزشی دانشکده

۱۷ دی ۱۳۹۹ | ۱۶:۱۷ کد : ۱۱۴۳۸ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۶۰۱
روز سه شنبه ۹ دی ماه ۹۹ نشست صمیمانه ریاست و مسوولین دانشکده علوم و کارشناسان آموزشی گروه های آموزشی دانشکده علوم برگزار شد. در این جلسه کارشناسان آموزشی با ریاست و معاون آموزشی و معاون پژوهشی دانشکده علوم دیدار کردند و گپ و گفت دوستانه ای درباره مسایل و نقطه نظرات مورد نظر خود با یکدیگر داشتند.

روز سه شنبه 9 دی ماه 99 نشست صمیمانه ریاست و مسوولین دانشکده علوم و کارشناسان آموزشی گروه های آموزشی دانشکده علوم برگزار شد. در این جلسه کارشناسان آموزشی با ریاست و معاون آموزشی و معاون پژوهشی دانشکده علوم دیدار کردند و گپ و گفت دوستانه ای درباره مسایل و نقطه نظرات مورد نظر خود با یکدیگر داشتند.