گروه زمین شناسی

گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه بیرجند در سال1367 با پذیرش 30 نفر دانشجو برای دوره کارشناسی زمین شناسی فعالیت آموزشی خود را شروع کرد. اکنون علاوه بر دوره ی کارشناسی، دردوره ی کارشناسی ارشد دارای 4 گرایش تکتونیک، پترولوژی، رسوب شناسی و سنگ های رسوبی، چینه نگاری و دیرینه شناسی و گرایش تکتونیک در دوره  ی دکترا می باشد.  اولین گروه دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد درسال تحصیلی 84-1383 پذیرفته شدند. ازسال تحصیلی 70-1369 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دوره ی شبانه آغاز شده است. همچنین از سال 1389 دوره دکترای این گروه شروع به فعالیت نموده است. هم اکنون، در گروه زمین شناسی، 195 نفر دانشجوی کارشناسی و 95 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 23 نفر دانشجوی دکترا مشغول به تحصیل می­ باشند.

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
زمین شناسی  4 3 7 14

همکاران گروه زمین شناسی (به ترتیب حروف الفبا)

افسانه اسداللهی

  افسانه اسداللهی

  کارشناس گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

 •   056-32202301-342

 •   056-32202041

 •  

 •   ...

احمد بهلگردی 

  احمد بهلگردی

  کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی و مسوول آزمایشگاه فتوژئولوژی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

 •   056-32202301-359

 •   056-32202041

 •   abahlgerdi[at]birjand.ac.ir

 •   ...

دکتر فرح جلیلی 

  دکتر فرح جلیلی

  کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی و مسوول آزمایشگاه های گروه زمین شناسی و آزمایشگاه دیرینه شناسی و مدیر داخلی مجله زمین ساخت دانشگاه بیرجند و کارشناس رابط امور پژوهانه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

 •   056-32202301-590-319

 •   056-32202041

 •   farah_jalili[at]birjand.ac.ir

 •   ...

ابراهیم حسن زاده

  ابراهیم حسن زاده

  کارشناس گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس کارگاه تهیه مقاطع نازک و صیقلی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه همکف، کریدور 2، گروه زمین شناسی

 •   056-32202301-453

 •   056-32202041

 •  

 •   ...

دکتر احمدرضا خزاعی

  دکتر احمدرضا خزاعی

  دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر محمدمهدی خطیب

  دکتر محمدمهدی خطیب

  استاد گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی و مسوول آزمایشگاه تکتونیک تجربی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر سیدناصر رییس السادات

  دکتر سیدناصر رییس السادات

  استاد گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر محمدحسین زرین کوب

  دکتر محمدحسین زرین کوب

  استاد گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر ابراهیم غلامی

  دکتر ابراهیم غلامی

  دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر سیدسعید محمدی

  دکتر سیدسعید محمدی

  استاد گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر مریم مرتضوی مهریزی

  دکتر مریم مرتضوی مهریزی

  استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر مریم معتمدالشریعتی

  دکتر مریم معتمدالشریعتی

  استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر امیر مهدوی

  دکتر امیر مهدوی

  استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی و معاون گروه زمین شناسی و مسوول آزمایشگاه XRD

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر سیدمرتضی موسوی

  دکتر سیدمرتضی موسوی

  استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی و رییس دانشکده علوم

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر غلامرضا میراب شبستری

  دکتر غلامرضا میراب شبستری

  دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

رضا ناصری مهموئی 

  رضا ناصری مهموئی

  کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی و مسوول آزمایشگاه زمین شناسی اقتصادی و کانی شناسی و رسوب شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

 •   056-32202301-318

 •   056-32202041

 •  

 •   ...

دکتر محمودرضا هیهات

  دکتر محمودرضا هیهات

  استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی و مدیر گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر محمدحسین یوسف زاده

  دکتر محمدحسین یوسف زاده

  استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

تعداد بازدید:۶۳۲۰