آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه زیست شناسی

تعداد بازدید:۲۶۸۷

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد هر آزمایشگاه روی نام آن کلیک کنید.

 

 • آزمایشگاه ها و کارگاه های علمی گروه زیست شناسی:
 
 
 

مجموعه آزمایشگاه های گروه زیست شناسی دانشکده علوم پردیس علوم پایه شامل تجهیزات تخصصی زیر هستند:

 • · اسپکتروفوتومتر
 • · ترموسایکلر PCR
 • · Real - time PCR
 • · ژل داک و تانک الکتروفورز
 • · سانتریفیوژ معمولی و یخچال دار
 • · ترازوی سه صفر
 • · بن ماری
 • · اسپیرومتر
 • · میکروسکوپ و استرئومیکروسکوپ
 • · اتوکلاو
 • · هات پلیت
 • · میکروفیوژ
 • · اون
 • · کیموگراف
آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹