تاریخچه

تعداد بازدید:۸۵۳۳

دانشگاه بیرجند براساس موافقت شورای گسترش آموزش عالی، در سیزدهم خرداد ماه ۱۳۵۴ در قالب یک مؤسسه آموزش عالی به ریاست زنده یاد پروفسور محمدحسن گنجی از دانش آموختگان مدرسه شوکتیه و پدر علم جغرافیای نوین ایران تأسیس شد. فعالیت آموزشی و علمی این دانشگاه از مهرماه سال ۱۳۵۶ با پذیرش ۱۲۰ دانشجو آغاز گردید. دانشکده علوم پایه دانشگاه بیرجند به عنوان اولین دانشکده این دانشگاه در سال ۱۳۵۴ پایه گذاری شد و در سال ۱۳۵۶ با سه رشته شیمی، فیزیک و ریاضی شروع به کار نمود. بعدها بخش ریاضی از این دانشکده مجزا شده و هم اکنون به عنوان یک دانشکده مستقل با عنوان دانشکده علوم ریاضی و آمار به فعالیت خود ادامه می دهد. در سال ۱۳۷۱ ساختمان جدید دانشکده با ۱۰۰۰۰ متر زیربنا مورد بهره برداری قرار گرفت که دارای امکانات بسیار خوبی از نظر فضای آموزشی و آزمایشگاهی می باشد. در سال ۱۳۷۸ رشته آمار به جمع رشته های دانشکده اضافه گردید. در نهایت با پذیرش دانشجوی کارشناسی در رشته زیست شناسی در سال 1390 به کار خود ادامه داد. همچنین، در سال 1390 گروه های آمار و ریاضی به عنوان دانشکده علوم ریاضی و آمار از این دانشکده جدا شدند. دانشکده علوم هم اکنون دارای رشته های زمین شناسی، شیمی، فیزیک و زیست شناسی می باشد که دانشجویان در مقطع کارشناسی در آن مشغول به تحصیل می باشند. همچنین، گروه زمین شناسی این دانشکده دارای گرایش های پترولوژی، تکتونیک، چینه شناسی و فسیل شناسی، و رسوب شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و گرایش تکتونیک در مقطع دکترا می باشد. گروه شیمی این دانشکده دارای گرایش های شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه و فیتوشیمی در مقطع کارشناسی ارشد و گرایش های شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه و شیمی فیزیک در مقطع دکترا می باشد. گروه فیزیک این دانشکده دارای گرایش های فیزیک هسته ای، فیزیک حالت جامد، فیزیک اتمی و مولکولی، و اخترفیزیک و نجوم در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا است و گروه زیست شناسی این دانشکده در گرایش زیست شناسی گیاهی فقط در مقطع کارشناسی در حال حاضر مشغول به فعالیت می باشد. دانشکده علوم به عنوان بزرگترین و قدیمیترین دانشکده دانشگاه بیرجند هم اکنون با تعداد بسیاری عنوان رشته تحصیلی و افراد متخصص اعم از اعضای هیأت علمی، کارشناسان و کارمندان، دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  مشغول به فعالیت می باشد.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروه آموزشی استاد دانشیار استادیار مربی جمع
شیمی  6 3 10 1 20
فیزیک 2 3  4 -  9
زمین شناسی 4 5 4 - 13
زیست شناسی - - 5 - 5

 

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰