گروه زیست شناسی

تعداد بازدید:۱۰۳۷۵

 

گزارش تصویری از عملکرد و اقدامات گروه زیست شناسی در حوزه های مختلف

(لطفا برای دریافت فایل pdf این گزارش همینجا کلیک کنید)

گروه آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم در سال 1390 در دانشگاه بیرجند تأسیس گردید و فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را با همکاری سایر گروه های آموزشی دانشگاه در گرایش علوم گیاهی آغاز نمود. امید است در آینده ای نزدیک سایر گرایش های این رشته و همچنین تحصیلات تکمیلی در مقاطع ارشد و دکترا در این گروه دایر گردد. محل استقرار فعلی گروه، ساختمان دانشکده علوم می باشد. در حال حاضر گروه در مقطع کارشناسی گرایش علوم گیاهی در نوبت اول یا دوم هر سال دانشجو می پذیرد.

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
زیست شناسی - 5 5

همکاران گروه زیست شناسی (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر محبوبه السادات حسین زاده

  دکتر محبوبه السادات حسین زاده

  استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، کریدور 2، گروه زیست شناسی

دکتر مرتضی قربانی

  دکتر مرتضی قربانی

  استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی (مدیر گروه فعلی)

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، کریدور 2، گروه زیست شناسی

سروش خزاعی

  مهدی کارگر

  کارشناس آموزشی گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، کریدور 2، گروه زیست شناسی

 •   056-31026710

 •   056-32202041

 •   mkargar[at]birjand.ac.ir

 •   ...

دکتر هما ملایی

  دکتر هما ملایی

  استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم ریاضی و آمار، طبقه همکف

دکتر مریم مودی

  دکتر مریم مودی

  استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بخش اداری- طبقه همکف

دکتر سیدموسی موسوی کوهی

  دکتر سیدموسی موسوی کوهی

  استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، کریدور 2، گروه زیست شناسی

 

 

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۴۰۲