گروه شیمی

تعداد بازدید:۲۷۶۹۴

گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم دانشگاه بیرجند از سال 1356 فعالیت خود را آغاز و ازسال 1369 در مقطع کارشناسی ارشد شیمی در گرایش های مختلف اقدام به پذیرش دانشجو نمود.از سال 1386 نیز فعالیت خود را گسترش داده و در مقطع دکترا اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. این گروه با وجود بیش از 21 آزمایشگاه آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی فعال به عنوان بزرگترین گروه دانشگاه بیرجند محسوب می شود و تاکنون دانشجویان بی شماری در مقاطع کارشناسی (در گرایش های دبیری، محض و کاربردی)، کارشناسی ارشد (در گرایش های شیمی آلی، تجزیه، معدنی، شیمی فیزیک و فیتوشیمی) و دکترا (در گرایش های شیمی آلی، تجزیه، معدنی، شیمی فیزیک) از این گروه فارغ التحصیل شده اند و یا مشغول به تحصیل می باشند. هم اکنون، دانشجویان علاقمند در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در بخش شیمی پذیرش می شوند.

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
شیمی 6 3 10 1 20

همکاران گروه شیمی (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر علی اله رسانی

  دکتر علی اله رسانی

  استادیار گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

دکتر قدسیه باقرزاده

  دکتر قدسیه باقرزاده

  دانشیار گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

دکتر معصومه جعفرپور

  دکتر معصومه جعفرپور

  استاد گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

احمد حاجی زاده

  احمد حاجی زاده

  مربی گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

دکتر روح الله خانی

  دکتر روح الله خانی

  دانشیار گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

دکتر حیدر رییسی

  دکتر حیدر رئیسی

  استاد گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی و مدیر گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

دکتر عبدالرضا رضایی فرد

  دکتر عبدالرضا رضایی فرد

  استاد گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

دکتر علی زراعتکارمقدم

  دکتر علی زراعتکارمقدم

  دانشیار گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

مهشید شیوا 

  دکتر مهدیه زنگوئی

  کارشناس آموزشی گروه شیمی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

 •     056-31026647

 •   056-32202041

 •   m.zangouei@yahoo.com

دکتر سارا سبحانی

  دکتر سارا سبحانی

  استاد گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

دکتر مهری سلیمی

  دکتر مهری سلیمی

  دانشیار گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

دکتر رضا سندروس

  دکتر رضا سندروس

  استادیار گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

مهشید شیوا 

  منصوره شهابی چشمه موسی

  کارشناس آموزشی گروه شیمی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

 •     056-31026647

 •   056-32202041

 •   m.shahabi@birjand.ac.ir

مهشید شیوا 

  مهشید شیوا

  کارشناس آموزشی گروه شیمی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

 •   056-31026674

 •   056-32202041

 •   mahshidshiva[at]birjand.ac.ir

 •   ...

دکتر سوسن صادقی بجد

  دکتر سوسن صادقی بجد

  استاد گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

دکتر علیرضا فرخی

  دکتر علیرضا فرخی

  دانشیار گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

دکتر فرزانه فرزاد

  دکتر فرزانه فرزاد

  استادیار گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

دکتر حسین فرسی

  دکتر حسین فرسی

  دانشیار گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

مهشید شیوا 

  دکتر مجید قاسمی کوچ

  کارشناس آموزشی گروه شیمی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

 •     056-31026647

 •   056-32202041

 •   ...

دکتر مجید کلاته بجدی

  دکتر مجید کلاته بجدی

  استادیار گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

دکتر ریحانه ملکوتی

  دکتر ریحانه ملکوتی

  دانشیار گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

دکتر محمدعلی ناصری

  دکتر محمدعلی ناصری

  استاد گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

علیرضا نخعی 

  علیرضا نخعی

  کارشناس آموزشی گروه شیمی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه همکف، گروه شیمی

 •   056-31026675

 •   056-32202041

 •   Nakhaei2000[at]gmail.com

 •   ...

دکتر علی نیک اختر

  دکتر علی نیک اختر

  استادیار گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

دکتر ناصر ولی پور مطلق

  دکتر ناصر ولی پور مطلق

  استادیار گروه شیمی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

 

 

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۴۰۲