گروه فیزیک

تعداد بازدید:۱۱۳۴۵

گروه فیزیک دانشکده علوم از مهرماه سال 1356 با تاسیس دانشگاه بیرجند با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی در گرایش های فیزیک حالت جامد، فیزیک هسته ای و فیزیک دبیری آغاز به کار نمود و به مرور با تکمیل کادر هیات علمی و آزمایشگاه های مختلف در سال 1378 با اخذ مجوز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد پا به مرحله جدیدی نهاد. تاکنون تعداد زیادی دانشجو با مدرک کارشناسی فیزیک و کارشناسی ارشد از این گروه فارغ التحصیل شده اند. در حال حاضر نیز تعداد زیادی دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد در گرایش های فیزیک حالت جامد ، فیزیک پلاسما ، فیزیک نجوم، ذرات بنیادی و فیزیک هسته ای در گروه فیزیک مشغول به تحصیل می باشند. در سال 1387 دوره دکتری فیزیک نیز راه اندازی شده است و در حال حاضر در دانشجویان در گرایش های حالت جامد، نجوم، هسته ای و اتمی مولکولی دانشجویان و در مقطع دکترا مشغول به تحصیل و پژوهش می باشند. هم اکنون درگروه فیزیک، 139 نفر دانشجوی کارشناسی و 58 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 36 نفر دانشجوی دکترا مشغول به تحصیل می­ باشند.

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
فیزیک 3  2 7 2 14

همکاران گروه فیزیک (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر فاطمه ابراهیمی

  دکتر فاطمه ابراهیمی

  استاد گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک ماده چگال)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر فیصل اطمینان

  دکتر فیصل اطمینان

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک هسته ای)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر احمد امیرآبادیزاده

  دکتر احمد امیرآبادیزاده

  استاد گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک حالت جامد) (بازنشسته)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر رضا پژوهش

  دکتر رضا پژوهش

  دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای نجوم و اختر فیزیک)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر سیدمحمد خراشادیزاده

  دکتر سیدمحمد خراشادیزاده

  استاد گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک پلاسما)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

مریم خراشادیزاده

  مریم خراشادیزاده

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم (دانشجوی دکترای فنآوری نانو)


 •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-31026635

 •   056-32202041

 •   m_khorashad_ph[at]yahoo.com

 •  

دکتر نازیلا دیوانی

  دکتر نازیلا دیوانی ویس

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک هسته ای)


 •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک و مسؤول آزمایشگاه های فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-31026636

 •   056-32202041

 •   n_divani[at]birjand.ac.ir

 •   ...

دکتر رضا سرحدی

  دکتر رضا سرحدی

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک حالت جامد)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-31026631

 •   056-32202041

 •   reza.sarhaddi[at]birjand.ac.ir

 •   http://cv.birjand.ac.ir/sarhaddi/fa

دکتر عباس عابدی

  دکتر عباس عابدی

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای نجوم و اختر فیزیک)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک و مدیر رصدخانه دکتر مجتهدی دانشگاه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

حمیدرضا غلامحسین پور 

  حمیدرضا غلامحسین پور

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم (کارشناسی ارشد نجوم و اختر فیزیک)


 •   کارشناس آموزشی و کارشناس رصدخانه دکتر مجتهدی دانشگاه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-31026637

 •   056-32202041

 •   h_gholamhosseinpour[at] yahoo.com

 •   ...

دکتر رضا فلاح

  دکتر رضا فلاح

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک لیزر)


 •   عضو هیأت علمی و مدیر گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر محمدمهدی فیروزآبادی

  دکتر محمدمهدی فیروزآبادی

  دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک هسته ای)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک و مسؤول حفاظت در برابر اشعه دانشگاه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر کیهاندخت کریمی

  دکتر کیهاندخت کریمی شهری

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک هسته ای)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک و مسؤول فیزیک بهداشت

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر حمزه نخعی مطلق 

  دکتر حمزه نخعی مطلق

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک حالت جامد)


 •   کارشناس آموزشی و مدیر امور اداری دانشگاه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-31024211

 •   056-32202041

 •   ha_nakhaee[at]yahoo.com

 •   ...

دکتر کاظم نفیسی

  دکتر کاظم نفیسی

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک نجوم و اخترفیزیک) (بازنشسته)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک