گروه فیزیک

تعداد بازدید:۱۹۵۰۰

گروه فیزیک دانشکده علوم از مهرماه سال 1356 با تأسیس دانشگاه بیرجند با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی در گرایش های فیزیک حالت جامد، فیزیک هسته ای و فیزیک دبیری آغاز بکار نمود و به مرور با تکمیل کادر هیأت علمی و آزمایشگاه های مختلف در سال 1378 با اخذ مجوز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد پا به مرحله جدیدی نهاد. تاکنون تعداد کثیری دانشجو با مدرک کارشناسی فیزیک و کارشناسی ارشد از این گروه فارغ التحصیل شده اند. در حال حاضر نیز تعداد زیادی دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد در گرایش های فیزیک ماده چگال، فیزیک اتمی مولکولی، فیزیک نجوم و اختر فیزیک،  و فیزیک هسته ای در گروه فیزیک مشغول به تحصیل می باشند. همچنین در سال 1401 رشته نانوفیزیک در مقطع کارشناسی ارشد در این گروه آموزشی تأسیس گردید. در سال 1387 دوره دکترای فیزیک نیز راه اندازی شده است و در حال حاضر در دانشجویان در گرایش های ماده چگال، نجوم و اختر فیزیک، هسته ای و اتمی مولکولی و در مقطع دکترا مشغول به تحصیل و پژوهش می باشند. هم اکنون، در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، بخش فیزیک پذیرای دانشجویان علاقمند می باشد.

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
فیزیک 2  3 4 - 9

همکاران گروه فیزیک (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر فاطمه ابراهیمی

  دکتر فاطمه ابراهیمی

  استاد گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک ماده چگال)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر فیصل اطمینان

  دکتر فیصل اطمینان

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک هسته ای)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر احمد امیرآبادیزاده

  دکتر احمد امیرآبادیزاده

  استاد گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک حالت جامد) (بازنشسته)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر رضا پژوهش

  دکتر رضا پژوهش

  دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای نجوم و اختر فیزیک)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر سیدمحمد خراشادیزاده

  دکتر سیدمحمد خراشادیزاده

  استاد گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک پلاسما)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

مریم خراشادیزاده

  مریم خراشادیزاده

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم (دانشجوی دکترای فنآوری نانو)


 •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-31026635

 •   056-32202041

 •   m_khorashad_ph[at]yahoo.com

 •  

دکتر نازیلا دیوانی

  دکتر نازیلا دیوانی ویس

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک هسته ای)


 •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-31026636

 •   056-32202041

 •   n_divani[at]birjand.ac.ir

 •   ...

دکتر رضا سرحدی

  دکتر رضا سرحدی

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک حالت جامد)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-31026631

 •   056-32202041

 •   reza.sarhaddi[at]birjand.ac.ir

 •   cv.birjand.ac.ir/sarhaddi/fa

دکتر عباس عابدی

  دکتر عباس عابدی

  دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای نجوم و اختر فیزیک)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک و مدیر رصدخانه دکتر مجتهدی دانشگاه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

حمیدرضا غلامحسین پور 

  حمیدرضا غلامحسین پور

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم (کارشناسی ارشد نجوم و اختر فیزیک)


 •   کارشناس آموزشی و کارشناس رصدخانه دکتر مجتهدی دانشگاه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-31026637

 •   056-32202041

 •   h_gholamhosseinpour[at] yahoo.com

 •   ...

دکتر رضا فلاح

  دکتر رضا فلاح

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک لیزر)


 •   عضو هیأت علمی و مدیر گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر محمدمهدی فیروزآبادی

  دکتر محمدمهدی فیروزآبادی

  دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک هسته ای)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک و مسؤول حفاظت در برابر اشعه دانشگاه و مدیر گروه پژوهشی طلوع

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر کیهاندخت کریمی

  دکتر کیهاندخت کریمی شهری

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک هسته ای)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک و مسؤول فیزیک بهداشت

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر حمزه نخعی مطلق 

  دکتر حمزه نخعی مطلق

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک حالت جامد)


 •   کارشناس آموزشی و مسؤول آزمایشگاه های فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-31026644

 •   056-32202041

 •   ha_nakhaee[at]yahoo.com

 •   ...

دکتر کاظم نفیسی

  دکتر کاظم نفیسی

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک نجوم و اخترفیزیک) (بازنشسته)


 •   عضو هیأت علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۴۰۲