شرکت نماینده انجمن علمی دانشجویی فیزیک (آقای علی کیخا) در هشتمین دوره توان افزایی نهاد های ترویجی دانشجویی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۷:۳۸ کد : ۶۹۴۳ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۱۹۰

  شرکت نماینده انجمن علمی دانشجویی فیزیک (آقای علی کیخا) در هشتمین دوره توان افزایی نهاد های ترویجی دانشجویی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

هشتمین دوره توان افزایی نهادهای ترویجی دانشجویی توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 16 الی 18 بهمن ماه 98 در مرکز همایش های پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور تهران برگزار گردید. نماینده انجمن علمی فیزیک دانشکده علوم با هدف ایجاد ارتباط پیوسته و موثر با نهاد به عنوان رابط نهاد ترویجی نانو در دانشگاه در این رویداد شرکت کردند.
در اولین روز از این دوره سه روزه، به پذیرش نهاد های ترویجی صورت گرفت، آیین نامه های رقابتی وحمایتی نهادهای ترویجی بررسی، حمایت ستاد از کارگروه منابع انسانی اراِئه گردید، کارگاه آشنایی با دهمین مسابقه ملی فناوری نانو و کارگاه آموزشی اشنایی با فناوری نانو و کاربرد های آن برگزار گردید.
در دومین روز از این دوره، کارگاه آشنایی با شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و کارگاه آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه شغلی برگزار شد. در پایان این روز مسابقه گروهی با هدف ایجاد و ارائه برنامه های در ارتباط با ترویج نانو برگزار گردید.
در اخربن روز این دوره، هم اندیشی نهادهای ترویجی فناوری نانو و کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگ برگزار گردید .