آغاز اجرای چاله کنی جایگاه کاشت نهال در پهنه امیریه

۰۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۵ کد : ۱۲۱۲۱ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۱۹
با حضور آقای دکتر نخعی مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه و پیمانکار اجرای چاله کنی جایگاه کاشت نهال در پهنه امیریه آغاز گردید.

روز شنبه   مورخ 1399/12/02 آقای دکتر نخعی مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بیرجند به همراه پیمانکار اجرای چاله کنی جایگاه کاشت نهال از پروژه 110 هکتاری پهنه علم و فناوری (دره امیریه )بازدید نمودند و دستورات لازم به پیمانکار مربوطه صادر و مقرر شد محل کاشت درختان مشخص و کار احداث و آماده سازی محل کاشت  را از تاریخ 99/12/3 شروع و برای غرس نهال در موعد مقرر آماده نماید.