دستگاههای خریداری شده جهت تجهیز آزمایشگاه هیدرولیک گروه علوم و مهندسی آب

۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۶ کد : ۱۵۶۴۴ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۱۴

در ادامه فرآیند تجهیز آزمایشگاه های گروه علوم و مهندسی آب، نصب و راه اندازی دستگاه مطالعه هیدرولوژی از لیست خریدهای اخیر دانشگاه از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت انجام گرفت. این دستگاه جهت آموزش مفاهیم اساسی چرخه هیدرولوژی، هیدرولیک آبهای زیرزمینی، هیدرولیک چاهها و سفره های آبهای زیرزمینی و ... امکانات متعددی منظور شده که آزمایش ها بر اساس دستورالعمل مربوطه قابل انجام است. همچنین استفاده از این وسیله همانند دستگاه شبیه ساز باران (که نصب و راه اندازی آن در سال 1399 در محل آزمایشگاه هیدرولیک انجام گرفته است) می تواند برای موضوعات تحقیقاتی مورد علاقه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم و مهندسی آب، مرتع و آبخیزداری و همچنین خاکشناسی مورد بهره برداری قرار گیرد.

دستگاه دبی سنج هفتگانه نیزاز دیگر تجهیزات خریداری شده برای این آزمایشگاه است. که نصب و راه اندازی شده است. اندازه گیری جریان یکی از مهمترین جنبه های کنترل و در حقیقت رایج ترین پارامتر اندازه گیری می باشد. دبی سنج ها برای تعیین مقدار سیال عبوری از لوله یا کانال انتقال، به کار می روند. به کمک این دستگاه دانشجویان با روش های رایج اندازه گیری دبی مایعات تراکم ناپذیر در صنعت و همچنین کاربرد رابطه برنولی آشنا  می شوند.