کارکنان پیشکسوت

تعداد بازدید:۵۰۵۷
خزاعی، مسعود

  خزاعی، مسعود

کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی


 •   بازنشسته از تاریخ 1401/12/29

نخعی شاه محمود، حسین

  نخعی شاه محمود، حسین

امین اموال


 •   بازنشسته از تاریخ 1401/09/01

مجیدی، شهربانو

  مجیدی، شهربانو

خدمات


 •   بازنشسته از تاریخ 1401/09/01

امیرآبادی زاده، حسن

  امیرآبادی زاده، حسن

انتظامات ورودی دانشکده کشاورزی


 •   بازنشسته از تاریخ 1401/03/22

هلال بیگی، یاسین

  هلال بیگی، یاسین

مسئول آزمایشگاه شیمی خاک


 •   بازنشسته از تاریخ 1400/12/29

صفایی، مهران

  صفایی، مهران

مسئول آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر- مسئول فضای سبز دانشگاه


 •   بازنشسته از تاریخ 1400/12/29

امیرآبادی زاده، ابراهیم

  امیرآبادی زاده، ابراهیم

امین اموال


امیرآبادی زاده، مهدی

  امیرآبادی زاده، مهدی

واحد مزرعه


حاجی آبادی، محمد

  حاجی آبادی، محمد

نگهبان مزرعه


امیرآبادی زاده، علیرضا

  امیرآبادی زاده، علیرضا

باغبان


کشمشی، فاطمه

  کشمشی، فاطمه

خدمات


محمدزاده، حسین

  محمدزاده، حسین

مسئول خدمات


بهلگردی، علی

  بهلگردی، علی

خدمات


علی نیا، محمدحسن

  علی نیا، محمدحسن

راندده


هادربادی، نرگس

  هادربادی، نرگس

خدمات


مریم باقری

  مریم باقری

مسئول آزمایشگاه گیاهشناسی


 •   بازنشسته از تاریخ 1399/09/08

فرزین  مجید

  فرزین  مجید

کارشناس امور پژوهشی  دانشکده


 •   بازنشسته از تاریخ: 1399/2/2

 •   mj_farzin[at]yahoo.com

قوی پنجه عبّاس

  قوی پنجه عبّاس

کارمند- مسئول اداره آموزش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست


 •   بازنشسته از تاریخ: 1398/12/1

ملایی  رضا

  ملایی  رضا

کارمند- مسئول انبار  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست


 •   بازنشسته از تاریخ: 1398/11/1

 •   Rmollaei183[at]gmail.com

علی‌آبادی کلوخ‌رضا

  علی‌آبادی کلوخ‌رضا

کارمند- دامپروری


 •   بازنشسته از تاریخ: 1398/6/31

رحیمی  علی

  رحیمی  علی

رئیس اداره امور عمومی


 •   بازنشسته از تاریخ: 1398/5/1

ابراهیم‌آبادی ابراهیم

  ابراهیم‌آبادی ابراهیم

مسئول گلخانه آموزشی


خسروی  علیرضا

  خسروی  علیرضا

سرایدار - باغ آموزشی - امیرآباد


امیرآبادیزاده محمدحسن

  امیرآبادیزاده محمدحسن

کارمند


 •   بازنشسته از تاریخ: 1397/7/30

امیرآبادیزاده حسن

  امیرآبادیزاده حسن

کارمند- دامپروری


 •   بازنشسته از تاریخ: 1397/4/1

امیرآبادیزاده علی

  امیرآبادیزاده علی

کارمند- دامپروری


 •   بازنشسته از تاریخ: 1397/4/1

رضایی محمد

  رضایی محمد

کارمند- دامپروری


 •   بازنشسته از تاریخ: 1397/2/30

ریحانی ابوالفضل(عباس)

  ریحانی ابوالفضل(عباس)

مسئول خدمات


 •   بازنشسته از تاریخ: 1396/12/1

زاهدی عیلکی محمد

  زاهدی عیلکی محمد

کارمند- درودگری


 •   بازنشسته از تاریخ: 1395/3/1

شاهبیگی ستاره

  شاهبیگی ستاره

سرپرست کتابخانه


 •   بازنشسته از تاریخ 1394/12/29

ولیدادی مهدی

  ولیدادی مهدی

کارمند- مسئول امور آزمایشگاه‌ها


 •   بازنشسته از تاریخ: 1394/10/1

قاسمی محمدعلی

  قاسمی محمدعلی

کارمند- نقلیه


 •   بازنشسته از تاریخ: 1394/9/5

نجفی مختار

  نجفی مختار

کارمند- نقلیه


 •   بازنشسته از تاریخ: 1394/3/1

پورشریفی محمد

  پورشریفی محمد

کارمند- نقلیه


 •   بازنشسته از تاریخ: 1393/5/1

رضاپور محمدحسین

  رضاپور محمدحسین

کارمند- مسئول خدمات


 •   بازنشسته از تاریخ: 1393/5/2

مزگی‌نژاد حجی

  مزگی‌نژاد حجی

کارمند


 •   بازنشسته از تاریخ: 1391/11/30

آزادنیا محمدحسین

  آزادنیا محمدحسین

کارمند


 •   بازنشسته از تاریخ: 1386/11/1

حسین‌زاده محمد

  حسین‌زاده محمد

کارمند- نقلیه


 •   بازنشسته از تاریخ: 1386/8/8

زنجیریان علی‌رضا

  زنجیریان علی‌رضا

رئیس اداره امور عمومی


 •   بازنشسته از تاریخ: 1385/12/29

کمیلی‌دوست محمدتقی

  کمیلی‌دوست محمدتقی

سرپرست کتابخانه


 •   بازنشسته از تاریخ: 1385/12/1

حیرانی محمدحسن

  حیرانی محمدحسن

کارمند


 •   از کار افتادگی از تاریخ: 1383/12/4

موسوی علم بی‌بی حاجیه

  موسوی علم بی‌بی حاجیه

کارمند


 •   بازنشسته از تاریخ: 1383/9/1

طاهری  غلامرضا

  طاهری غلامرضا

کارشناس آموزشی گروه زراعت و اصلاح نباتات


 •   بازنشسته از تاریخ: 1383/6/10

امیرابادی رحمت

  امیرابادی رحمت

کارمند- مزرعه


امیرابادیزاده غلامحسین

  امیرابادیزاده غلامحسین

کارمند- مزرعه


امینی الهیار

  امینی الهیار

کارمند- مزرعه


انوری علیرضا

  انوری علیرضا

کارمند- مزرعه


ترشابی حسین

  ترشابی حسین

کارمند- مزرعه


جانباز علیرضا

  جانباز علیرضا

کارمند- کارپرداز


جمالی اکبرآباد علیرضا

  جمالی اکبرآباد علیرضا

کارمند- مزرعه


حصاری مرضیه

  حصاری مرضیه

کارمند


رضائی گل غلامرضا

  رضائی گل غلامرضا

کارمند- مزرعه


ریحانی محمدعلی

  ریحانی محمدعلی

کارمند- مزرعه


سبزبان محمدحسن

  سبزبان محمدحسن

کارمند- مزرعه


سرفرازی بی‌بی فاطمه

  سرفرازی بی‌بی فاطمه

کارمند


صالحی محمدحسین

  صالحی محمدحسین

کارمند- مزرعه


عباسی علیجان

  عباسی علیجان

کارمند- مزرعه


نخعی محمدمهدی

  نخعی محمدمهدی

کارمند- نقلیه


وفائی‌فرد رضا

  وفائی‌فرد رضا

کارمند- مزرعه


یوسفی محمدحسین

  یوسفی محمدحسین

کارمند- مزرعه


بیجاری سلیمان

  بیجاری سلیمان

کارمند


برنجی محمد

  برنجی محمد

کارمند


بهلگردی علی

  بهلگردی علی

کارمند


دهقانی اسفهرود علی

  دهقانی اسفهرود علی

کارمند- مزرعه


خسروی القار محمدعلی

  خسروی القار محمدعلی

کارمند- مزرعه


آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۴۰۲