کارکنان پیشکسوت

تعداد بازدید:۲۱۵۷
صفایی، مهران

  صفایی، مهران

مسئول آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر- مسئول فضای سبز دانشگاه


 •   بازنشست از تاریخ 1400/12/29

هلال بیگی، یاسین

  هلال بیگی، یاسین

مسئول آزمایشگاه شیمی خاک


 •   بازنشست از تاریخ 1400/12/29

مریم باقری

  مریم باقری

مسئول آزمایشگاه گیاهشناسی


 •   بازنشست از تاریخ 1399/09/08

فرزین  مجید

  فرزین  مجید

کارشناس امور پژوهشی  دانشکده


 •   بازنشست از تاریخ: 1399/2/2

 •   mj_farzin[at]yahoo.com

حافظیان محمد

  حافظیان محمد

کارشناس اداره امور عمومی


 •   بازنشست از تاریخ: 1398/12/30

قوی پنجه عبّاس

  قوی پنجه عبّاس

کارمند- مسئول اداره آموزش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست


 •   بازنشست از تاریخ: 1398/12/1

ملایی  رضا

  ملایی  رضا

کارمند- مسئول انبار  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست


 •   بازنشست از تاریخ: 1398/11/1

 •   Rmollaei183[at]gmail.com

علی‌آبادی کلوخ‌رضا

  علی‌آبادی کلوخ‌رضا

کارمند- دامپروری


 •   بازنشست از تاریخ: 1398/6/31

رحیمی  علی

  رحیمی  علی

رئیس اداره امور عمومی


 •   بازنشست از تاریخ: 1398/5/1

ابراهیم‌آبادی ابراهیم

  ابراهیم‌آبادی ابراهیم

مسئول گلخانه آموزشی


خسروی  علیرضا

  خسروی  علیرضا

سرایدار - باغ آموزشی - امیرآباد


امیرآبادیزاده حسن

  امیرآبادیزاده حسن

کارمند- دامپروری


 •   بازنشست از تاریخ: 1397/12/29

امیرآبادیزاده محمدحسن

  امیرآبادیزاده محمدحسن

کارمند


 •   بازنشست از تاریخ: 1397/7/30

امیرآبادیزاده حسن

  امیرآبادیزاده حسن

کارمند- دامپروری


 •   بازنشست از تاریخ: 1397/4/1

امیرآبادیزاده علی

  امیرآبادیزاده علی

کارمند- دامپروری


 •   بازنشست از تاریخ: 1397/4/1

رضایی محمد

  رضایی محمد

کارمند- دامپروری


 •   بازنشست از تاریخ: 1397/2/30

ریحانی ابوالفضل(عباس)

  ریحانی ابوالفضل(عباس)

مسئول خدمات


 •   بازنشست از تاریخ: 1396/12/1

زاهدی عیلکی محمد

  زاهدی عیلکی محمد

کارمند- درودگری


 •   بازنشست از تاریخ: 1395/3/1

شاهبیگی ستاره

  شاهبیگی ستاره

سرپرست کتابخانه


 •   بازنشست از تاریخ 1394/12/29

ولیداد مهدی

  ولیداد مهدی

کارمند- مسئول امور آزمایشگاه‌ها


 •   بازنشست از تاریخ: 1394/10/1

قاسمی محمدعلی

  قاسمی محمدعلی

کارمند- نقلیه


 •   بازنشست از تاریخ: 1394/9/5

نجفی مختار

  نجفی مختار

کارمند- نقلیه


 •   بازنشست از تاریخ: 1394/3/1

پورشریفی محمد

  پورشریفی محمد

کارمند- نقلیه


 •   بازنشست از تاریخ: 1393/5/1

رضاپور محمدحسین

  رضاپور محمدحسین

کارمند- مسئول خدمات


 •   بازنشست از تاریخ: 1393/5/2

مزگی‌نژاد حجی

  مزگی‌نژاد حجی

کارمند


 •   بازنشست از تاریخ: 1391/11/30

آزادنیا محمدحسین

  آزادنیا محمدحسین

کارمند


 •   بازنشست از تاریخ: 1386/11/1

حسین‌زاده محمد

  حسین‌زاده محمد

کارمند- نقلیه


 •   بازنشست از تاریخ: 1386/8/8

زنجیریان علی‌رضا

  زنجیریان علی‌رضا

رئیس اداره امور عمومی


 •   بازنشست از تاریخ: 1385/12/29

کمیلی‌دوست محمدتقی

  کمیلی‌دوست محمدتقی

سرپرست کتابخانه


 •   بازنشست از تاریخ: 1385/12/1

حیرانی محمدحسن

  حیرانی محمدحسن

کارمند


 •   از کار افتادگی از تاریخ: 1383/12/4

موسوی علم بی‌بی حاجیه

  موسوی علم بی‌بی حاجیه

کارمند


 •   بازنشست از تاریخ: 1383/9/1

طاهری  غلامرضا

  طاهری غلامرضا

کارشناس آموزشی گروه زراعت و اصلاح نباتات


 •   بازنشست از تاریخ: 1383/6/10

امیرابادی رحمت

  امیرابادی رحمت

کارمند- مزرعه


امیرابادیزاده غلامحسین

  امیرابادیزاده غلامحسین

کارمند- مزرعه


امینی الهیار

  امینی الهیار

کارمند- مزرعه


انوری علیرضا

  انوری علیرضا

کارمند- مزرعه


ترشابی حسین

  ترشابی حسین

کارمند- مزرعه


جانباز علیرضا

  جانباز علیرضا

کارمند- کارپرداز


جمالی اکبرآباد علیرضا

  جمالی اکبرآباد علیرضا

کارمند- مزرعه


حصاری مرضیه

  حصاری مرضیه

کارمند


رضائی گل غلامرضا

  رضائی گل غلامرضا

کارمند- مزرعه


ریحانی محمدعلی

  ریحانی محمدعلی

کارمند- مزرعه


سبزبان محمدحسن

  سبزبان محمدحسن

کارمند- مزرعه


سرفرازی بی‌بی فاطمه

  سرفرازی بی‌بی فاطمه

کارمند


صالحی محمدحسین

  صالحی محمدحسین

کارمند- مزرعه


عباسی علیجان

  عباسی علیجان

کارمند- مزرعه


نخعی محمدمهدی

  نخعی محمدمهدی

کارمند- نقلیه


وفائی‌فرد رضا

  وفائی‌فرد رضا

کارمند- مزرعه


یوسفی محمدحسین

  یوسفی محمدحسین

کارمند- مزرعه


بیجاری سلیمان

  بیجاری سلیمان

کارمند


برنجی محمد

  برنجی محمد

کارمند


بهلگردی علی

  بهلگردی علی

کارمند


دهقانی اسفهرود علی

  دهقانی اسفهرود علی

کارمند- مزرعه


خسروی القار محمدعلی

  خسروی القار محمدعلی

کارمند- مزرعه


آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۴۰۱