آرشیو اخبار

نشست معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای بیرجند
در محل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد

نشست معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای بیرجند

نشست معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های بیرجند با هدف بررسی مباحث فرهنگی در دانشگاه‌ها در محل سالن جلسات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزارشد.

ادامه مطلب
نشست معاونین، مدیران فرهنگی و اجتماعی و نمایندگان وزیر در هیأت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور
با حضور معاون و مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند

نشست معاونین، مدیران فرهنگی و اجتماعی و نمایندگان وزیر در هیأت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور

نشست معاونین، مدیران فرهنگی و اجتماعی و نمایندگان وزیر در هیأت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور روز گذشته در محل دانشگاه بجنورد برگزار شد.

ادامه مطلب