آرشیو اخبار

تفاهم‌نامه همکاری ستاد مبارزه با مواد خراسان جنوبی و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند امضاء شد
با حضور اعضای ستاد مبارزه با موادمخدر استان خراسان جنوبی

تفاهم‌نامه همکاری ستاد مبارزه با مواد خراسان جنوبی و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند امضاء شد

روز گذشته و با حضور اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی، تفاهم نامه همکاری مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند امضاء شد.

ادامه مطلب