آرشیو اخبار

مسابقه تیراندازی با لیزر را در محل خوابگاه ابوذر برگزار نمود
شورای فرهنگی خوابگاه ابوذر با همکاری مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه و مشارکت تیپ پیاده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی؛

مسابقه تیراندازی با لیزر را در محل خوابگاه ابوذر برگزار نمود

شورای فرهنگی خوابگاه ابوذر با همکاری مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه و مشارکت تیپ پیاده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی، روز گذشته مسابقه تیر اندازی با لیز را در محل خوابگاه ابوذر برگزار نمود.

ادامه مطلب
میز فروش صنایع دستی همراه با کارگاه آموزش گلدوزی برگزار شد.
به مناسیت روز جهانی صنایع دستی

میز فروش صنایع دستی همراه با کارگاه آموزش گلدوزی برگزار شد.

با همکاری شورای فرهنگی خوابگاه توحید و خوابگاه صدف و به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، کارگاه آموزش گلدوزی به همراه میز فروش صنایع دستی در محل خوابگاه دخترانه صدف برگزار شد.

ادامه مطلب