انتشار کتاب تحلیل داده‌های کیفی با رویکرد پدیدارشناسی (مبتنی بر روش کلایزی)

۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۲ کد : ۱۲۵۱۰ اخبار اخبار برگزیده آخرین اخبار
تعداد بازدید:۱۲۶۶
انتشار کتاب تحلیل داده‌های کیفی با رویکرد پدیدارشناسی (مبتنی بر روش کلایزی)

کتاب تحلیل داده‌های کیفی با رویکرد پدیدارشناسی (مبتنی بر روش کلایزی) نوشته دکتر محمد اکبری بورنگ و دکتر سمیرا پور عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند توسط  انتشارات دانشگاه به چاپ رسید.

کتاب پیشرو یکی از منابع کاربردی در حوزه روش شناسی تحقیقات پدیدارشناختی است. با توجه به جدید بودن پارادایم پژوهش‌های کیفی در ایران و سردرگمی دانشجویان در انجام و تحلیل داده‌های پژوهشی کیفی و فقدان منابعی کاربردی که در این حوزه وجود دارد آنگونه که بتواند راهنمای عملیاتی برای انجام و تحلیل داده‌های پژوهش کیفی باشد، طراحی کتاب حاضر به گونه‌ای صورت گرفته است که اولاً، دانشجویان و محققان را در حوزه موضوعی مورد مطالعه جهت انجام پژوهش پدیدارشناسی راهنمایی نموده و دوماً، این اثر رهنمودی برای تحلیل داده‌های پدیدارشناختی با رویکرد کلایزی خواهد بود. از این رو، کتاب حاضر نه تنها کتابی کمک درسی است بلکه کتابی درسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز قلمداد میشود که به گونه‌ای متفاوت از آثار موجود در پژوهش‌های کیفی، سعی در بهبود مهارت‌های پژوهش کیفی دانشجویان و محققان علاقه‌مند در این حوزه می‌نماید. این اثر در هفت فصل تهیه و تدوین گردیده است. فصل اول شامل پدیدارشناسی در علوم رفتاری است که مفهوم پدیدارشناسی و تمایز این رویکرد با سایر رویکردهای پژوهشی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در فصل دوم، نمونه گیری و شیوه گردآوری اطلاعات در پدیدارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم، خواننده با انواع شیوه های تحلیل داده‌ها در پدیدارشناسی و در فصل چهارم با روش کلایزی و مراحل تحلیل آن آشنا می شود. در فصل پنجم، اعتباریابی در پژوهش‌های پدیدارشناسی بررسی شده است. در فصل ششم کتاب به تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار کیفی MAXQDA پرداخته شده است که یکی از کاربردی ترین نرم افزارها در تحلیل داده‌های کیفی می‌باشد. فصل هفتم کتاب نیز تحت عنوان جمع بندی و نتیجه گیری، مثالی کاربردی از نحوه تحلیل داده‌ها با کمک روش هفت مرحله‌ای کلایزی و نیز شیوه استفاده از نرم افزار MAXQDA برای تحلیل و تفسیر داده‌ها ارائه گردیده است.