انتشار چهار عنوان کتاب توسط انتشارات دانشگاه بیرجند

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۳ کد : ۸۰۵۶ اخبار اخبار برگزیده آخرین اخبار
تعداد بازدید:۳۸۰
انتشار چهار عنوان کتاب توسط انتشارات دانشگاه بیرجند

به گزارش واحد نشر آثار علمی دانشگاه بیرجند کتاب " انشعاب هموکلینیکی میدان های برداری همیلتونی " نوشته شده توسط دکترحاجی محمد محمدی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، دکتر امید ربیعی مطلق عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و دکتر اکرم آشیانی، کتاب "ماشین های الکتریکی مخصوص" گردآوری شده توسط دکتر محمد علی شمسی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، کتاب "حفاظت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی" تالیف دکتر عباس خاشعی سیوکی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، خانم اکرم دیمی نیت و آقای محمد ناظری تهرودی دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند و کتاب "مبانی زراعت در کشاورزی پایدار"  ترجمه شده توسط  دکترمجید جامی الاحمدی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و آقایان عبدالمجید مهدوی دامغانی و سهیل پارسا توسط انتشارات دانشگاه بیرجند چاپ و منتشر شده است.