کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۸۳۲۱
آسیایی، محمدعلی

  آسیایی، محمدعلی

    انباردار   - مرکز تلفن 


 •   ورودی ساختمان آموزشی

 •   تلفن‌خانه

 •   32254041-9

 •   05632254050

اکبر زاده، محمدعلی

  اکبر زاده، محمدعلی

واحد تأسیسات 


 •   ساختمان آموزشی طبقه همکف

 •   واحد تأسیسات

 •   310237656

 •   05632254050

امیرآبادی زاده، اسماعیل

  امیرآبادی زاده، اسماعیل

خدمات 


 •   ساختمان آموزشی

 •   31027509

 •   05632254050

امینی، غلامرضا

  امینی، غلامرضا

مسئول دفتر ریاست 


 •   ساختمان آموزشی- طبقه طبقه دوم

 •   دفتر ریاست

 •   31027500

 •   05632254050

 •   agriweb[at]birjand.ac.ir

براتی، حسن

  براتی، حسن

انتظامات


 •   ورودی دانشکده

 •   نگهبانی

 •   31027660

 •   05632254050

جمالی‌راد، حسن

  جمالی‌راد، حسن

انتظامات 


 •   دانشکده کشاورزی

 •   31027660

 •   05632254050

پارسا، زهرا

  پارسا، زهرا

کارشناس آزمایشگاه شیمی خاک


 •   ساختمان آموزشی-طبقه همکف- راهروی جنوبی

 •   آزمایشگاه شیمی خاک

 •   31027582

 •   05632254050

 •   zparsa1395[at]yahoo.com

حاجی رضایی، طیبه

  حاجی رضایی، طیبه

کارشناس دفتر گروه آموزشی گیاهپزشکی و باغبانی - مسئول آزمایشگاه فیزیولوژی باغبانی


 •   ساختمان آموزشی-طبقه دوم

 •   دفتر گروه گیاه‌پزشکی و باغبانی

 •   31027540

 •   05632254050

 •   thajirezaei[at]yahoo.com

حاجی‌آبادی، فاطمه

  حاجی‌آبادی، فاطمه

مسئول آزمایشگاههای هیدرولیک و آبیاری و زهکشی


 •   31027600

 •   05632254050

 •   fhajiabai2010[at]gmail.com

حجة الاسلام علی پور

  حجة الاسلام علی پور

دفتر نهاد نمایندگی ولی‌ققیه


 •   ساختمان آموزشی-طبقه همکف

 •   31027524

 •   05632254050

حسینی، سیّدحسن

  حسینی، سیّدحسن

امین اموال -  مسئول خدمات


 •   ساختمان آموزشی-طبقه همکف

 •   31027509

 •   05632254050

 •   hasanhoseinimf[at]gmail.com

حقیقت، محمد

  حقیقت، محمد

کارشناس دفتر گروه آموزشی علوم دامی


 •   ساختمان آموزشی طبقه دوم

 •   دفتر گروه علوم دامی

 •   31027620

 •   05632254050

خدابخشی، مهدی

  خدابخشی، مهدی

انتظامات خوابگاه گلستان


 •   خوابگاه

 •   نگهبانی

 •   31027533

 •   05632254050

خراشادی زاده، سیده فاطمه

  خراشادی زاده، سیده فاطمه

کارشناس مرکز رایانه 


 •   طبقه دوم کتابخانه

 •   مرکز رایانه

 •   31027518

 •   05632254050

خزاعی، مسعود

  خزاعی، مسعود

مسئول آزمایشگاه- مسئول دفتر مجله تنش‌های محیطی در علوم زراعی


 •   ساختمان آموزشی-طبقه همکف- راهروی شمالی

 •   آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی

 •   31027526 -7583

 •   05632254050

خطیب، لیدا

  خطیب، لیدا

کارشناس آزمایشگاه خاکشناسی عمومی  - کارشناس پژوهشی


 •   ساختمان آموزشی - طبقه دوم

 •   دفتر ‍پژوهشی دانشکده

 •   31027505

 •   05632254050

 •   l_khatib87[at]yahoo.com

خیریه، معصومه

  خیریه، معصومه

مسئول آزمایشگاه بیوتکنولوژی و آزمایشگاه تغذیه دام


 •   ساختمان آموزشی طبقه همکف- رواهروی جنوبیآزمایشگاه حشره شناسی

 •   31027634

 •   05632254050

درستکار، حسین

  درستکار، حسین

واحد تأسیسات 


 •   ساختمان آموزشی طبقه همکف

 •   واحد تأسیسات

 •   31027656

 •   05632254050

رحیمی، سید حسین

  رحیمی، سید حسین

خدمات

 •   310287509

 •   05632254050

رعنایی، مجید

  رعنایی، مجید

مسئول امور آزمایشگاهها

 •   امور آزمایشگاههای دانشکده کشاورزی

 •   31026531

 •   05632254050

زنگویی، فاطمه

  زنگویی، فاطمه

متصدی امور اداری و دفتری

 •   اداره آموزش

 •   31027513

 •   05632254050

 •   fz322016[at]gmail.com

سرابی، هادی

  سرابی، هادی

سرپرست خوابگاه برادران


 •   خوابگاه امیر

 •   31027530

 •   05632254050

سیروسی، حجت

  سیروسی، حجت

خدمات

 •   31027509

 •   05632254050

صالح‌پور، هادی

  صالح‌پور، هادی

مسئول آزمایشگاه علوم باغبانی


 •   ساختمان آموزشی

 •   آزمایشگاه علوم باغبانی

 •   05632254050

 •   hsalehpoor[at]birjand.ac.ir

عاملی، طاهره

  عاملی، طاهره

کارشناس گروه زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک -کارشناس آزمایشگاه گیاهشناسی


 •   ساختمان آموزشی- طبقه دوم

 •   دفتر گروه زراعت

 •   31027560

 •   05632254050

 •   tameli1394[at]gmail.com

علی نیا، محمد

  علی نیا، محمد

واحد تأسیسات 


 •   ساختمان آموزشی طبقه همکف

 •   واحد تأسیسات

 •   31027656

 •   05632254050

غلامی مهدی

  غلامی مهدی

انتظامات ساختمان آموزشی


 •   ساختمان آموزشی

 •   دانشکده کشاورزی

 •   32253680

 •   05632254050

کاریزی،  علی

  کاریزی،  علی

کارپرداز 


 •   ساختمان آموزشی- طبقه دوم

 •   کارپردازی

 •   31027508

 •   05632254050

کمال‌پور،  سیّده زهرا

  کمال‌پور،  سیّده زهرا

سرپرست کتابخانه - مدیر وبسایت دانشکده کشاورزی


 •   ضلع جنوبی دانشکده- جنب سلف سرویس

 •   کتابخانه

 •   31027520

 •   05632254050

 •   kamalpour4856[at]gmail.com

کمیلی دوست،  مهدیه

  کمیلی دوست،  مهدیه

کارشناس آموزش وامورفارغ التحصیلان 


 •   ساختمان آموزشی-طبقه همکف- راهروی جنوبی

 •   اداره آموزش

 •   31027512

 •   05632254050

مجیدی، شهربانو

  مجیدی، شهربانو

خدمات


 •   ساختمان آموزشی طبقه دوم

 •   31027509

 •   05632254050

مودی، صغری

  مودی، صغری

مسئول دبیرخانه و بایگانی 

 •   دبیرخانه

 •   31027511

 •   05632254050

 •   smoodi8107[at]yahoo.com

ناصری،  سیّدابوالفضل

  ناصری،  سیّدابوالفضل

مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی زراعت


 •   ساختمان آموزشی-طبقه همکف- راهروی جنوبی

 •   آزمایشگاه تحقیقاتی زراعت

 •   31027585

 •   05632254050

نخعی، محمود

  نخعی، محمود

مسئول امور عمومی - مسئول آزمایشگاه مساحی و نقشه‌برداری و مکانیک خاک


 •   ساختمان آموزشی-طبقه دوم-

 •   آزمایشگاه مساحی و نقشه‌برداری و مکانیک خاک

 •   31027507

 •   05632254050

نخعی شاه محمود، حسین

  نخعی شاه محمود، حسین

امین اموال 


 •   ساختمان آموزشی طبقه همکف

 •   دفتر امین اموال

 •   31027510

 •   05632254050

یاری، جواد

  یاری، جواد

انتظامات 


 •   31027660

 •   05632254050

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۴۰۱