اخبار - آرشیو

دیدار رئیس دانشگاه بیرجند با اعضای هیأت علمی جوان

دیدار رئیس دانشگاه بیرجند با اعضای هیأت علمی جوان

نشست رئیس دانشگاه بیرجند با اعضای هیأت علمی زیر ۴۰ سال دانشکده های هنر، ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم ورزشی، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست شامگاه چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ در محل سالن گردهمایی های مرکز مشاوره و درمان برگزار شد.

ادامه مطلب