اخبار - آرشیو

امضای تفاهم نامه پژوهشی بین دانشگاه بیرجند و اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی
در پنجمین روز از هفته بهزیستی؛

امضای تفاهم نامه پژوهشی بین دانشگاه بیرجند و اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

تفاهم نامه همکاری های پژوهشی بین دانشگاه بیرجند و اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی به امضای رئیس دانشگاه بیرجند و مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی رسید.

ادامه مطلب