اخبار - آرشیو

در آینده ای نزدیک مدیریت دانشگاه برعهده جوانان خواهد بود
دکتر خامسان در دومین نشست صمیمی با اعضای هیأت علمی جوان:

در آینده ای نزدیک مدیریت دانشگاه برعهده جوانان خواهد بود

دومین نشست رئیس دانشگاه بیرجند با اعضای هیأت علمی زیر ۴۰ سال دانشکده های علوم، ادبیات و علوم ریاضی و آمار، مهندسی، مهندسی برق وکامپیوتر، فنی فردوس و آموزشکده کشاورزی سرایان شامگاه چهارشنبه ۱ خرداد ۹۸ در محل سالن گردهمایی های مرکز مشاوره و درمان برگزار گردید.

ادامه مطلب