نظام مند شدن درخواست گواهی در حوزه های کنسولی و بین الملل دانشگاه بیرجند

۲۱ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۱ کد : ۸۸۲۸ اخبار
تعداد بازدید:۹۹۴

صدور گواهی های اشتغال به کار برای اساتید و اشتغال به تحصیل برای دانشجویان، فرم های مخصوص فرصت مطالعاتی و سفرهای خارجی برای کنفرانس های بین المللی در دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند به صورت الکترونیکی انجام میشود. 

متقاضیان محترمی که هر گونه درخواستی در زمینه صدور گواهی های اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار داشته باشند میتوانند به لینک های زیر مراجعه کرده و بعد از تکمیل فرم الکترونیکی مربوطه، جهت دریافت گواهی خود با دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند در ارتباط قرار بگیرند. 

جهت صدور گواهی اشتغال به کار انگلیسی، فرصت مطالعاتی و سفرهای خارجی برای کنفرانس های بین المللی (مخصوص اساتید محترم و اعضای محترم هیأت علمی)، به این لینک مراجعه فرمایید 

جهت صدور گواهی اشتغال به تحصیل انگلیسی، به این لینک مراجعه فرمایید. 

همچنین، در حوزه امور کنسولی برای تسهیل روند تکمیل مدارک جهت صدور ویزا و اقامت تحصیلی برای دانشجویان محترم تبعه افغانستان نیز، فرم های الکترونیکی طراحی و بارگزاری شده است. دانشجویان محترم تبعه کشور افغانستان از این به بعد قادر خواهند بود جهت تکمیل فرم صدور ویزا به این لینک و جهت تکمیل فرم صدور اقامت تحصیلی به این لینک مراجعه فرمایند. 

تصاویر زیر، مربوط به محل قرار گرفتن این لینک ها بر روی سایت دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند میباشد.