آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم شماره ۲- تسویه حساب اعتبار نقدی (پژوهانه)فرم های پژوهشی
روند تسویه هزینه کرد اعتبار پژوهشیفرم های پژوهشی
صورتجلسه اهداء اموالفرم های پژوهشی
فرم محرمانه ارزشیابی پرسشنامه طرحهای پژوهشیفرم های پژوهشی
فرم محرمانه ارزشیابی گزارش نهایی طرحهای پژوهشیفرم های پژوهشی
فرم شماره ۱- درخواست تاسیس واحد پژوهشیفرم های پژوهشی
فرم شماره ۲- تسویه حساب مالی واحد پژوهشیفرم های پژوهشی
فرم خلاصه فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمیفرم های پژوهشی
فرم پرسشنامه طرح پژوهشیفرم های پژوهشی
پرسشنامه مدیرمسئول نشریهفرم های پژوهشی
فرم درخواست راه اندازی دبیرخانه اینترنتی و سایت همایشفرم های پژوهشی
پرسشنامه مخصوص اعضاء هیات تحریریه نشریهفرم های پژوهشی
فرم اطلاعات پیشنهادی قبل از برگزاری همایش (کارگاه، سمینار)فرم های پژوهشی
پرسشنامه مخصوص سردبیر نشریهفرم های پژوهشی
پرسشنامه درخواست تعیین یا تایید اعتبار علمی_پژوهشیفرم های پژوهشی
اطلاعات بعد از برگزاری گردهمایی های علمی (همایش، کنگره و .....)فرم های پژوهشی
فرم درخواست ماموریت پژوهشیفرم های پژوهشی
آیین نامه اجرایی دوره تحقیقاتی پسا دکتریآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از دانشگاهآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه تخصیص پژوهانه اعضای هیات علمیآیین نامه های پژوهشی