کارکنان مزرعه، باغات آموزشی و نهالستان

تعداد بازدید:۳۵۴۰
صمدزاده  علیرضا

  صمدزاده  علیرضا

ریاست مزرعه و باغات آموزشی دانشکده


 •   واحد مزرعه

 •   دانشکده کشاورزی

 • 05631027640

 •  

 •   samadzadeh[at]birjand.ac.ir

گندمی  مسعود

  گندمی  مسعود

کارشناس مزرعه آموزشی


 •   واحد مزرعه

 •   دانشکده کشاورزی

 • 05631027641

 •   5632253680

امیرآبادیزاده  جواد

  امیرآبادیزاده  جواد

آبیار


 •   واحد مزرعه

 •   دانشکده کشاورزی

 • 05632253680

امیرآبادیزاده  حسین

  امیرآبادیزاده  حسین

نگهبان


 •   مزرعه آموزشی

 •   05632350331

 •   05632254050

امیرآبادیزاده  حسین

  امیرآبادیزاده  حسین

نگهبان


 •   واحد مزرعه

 •   دانشکده کشاورزی

 •   5632253680

 •   5632253680

امیرآبادیزاده  علیرضا

  امیرآبادیزاده  علیرضا

باغبان


 •   باغ آموزشی امیرآباد

 •   دانشکده کشاورزی

 •   5632253680

 •   5632253680

امیرآبادیزاده مجتبی  

  امیرآبادیزاده مجتبی

تکنسین ماشین‌آلات


 •   واحد مزرعه

 •   دانشکده کشاورزی

 •   5632253680

 •   5632253680

امیرآبادیزاده مهدی (ف حسن)

  امیرآبادیزاده مهدی (ف حسن)

آبیار


 •   واحد مزرعه

 •   دانشکده کشاورزی

 •   5632253680

 •   5632253680

امیرآبادیزاده مهدی (ف غلامحسین)  

  امیرآبادیزاده مهدی (ف غلامحسین)

نگهبان


 •   نگهبانی

 •   دانشکده کشاورزی

 •   5632254045

 •   5632254045

برزگر اول حسن  

  برزگر اول حسن

آبیار


 •   مزرعه

 •   مزرعه

 •   5632253680

 •   5632253680

بهلگردی جواد

  بهلگردی جواد

راننده تراکتور


 •   واحد مزرعه

 •   دانشکده کشاورزی

 •   5632253680

 •   5632253680

ثابتی اکبرآباد رسول 

  ثابتی اکبرآباد رسول

آبیار


 •   مزرعه

 •   دانشکده کشاورزی

 •   5632253680

 •   5632253680

حاجی‌آبادی محمد

  حاجی‌آبادی محمد

نگهبان


 •   مزرعه

 •   دانشکده کشاورزی

 •   5632253680

 •   5632253680

حسین‌زاده غلامرضا

  حسین‌زاده غلامرضا

راننده تراکتور


 •   واحد مزرعه

 •   دانشکده کشاورزی

 •   5632254045

 •   5632254045

ساربانی سرچاه  حسن

  ساربانی سرچاه  حسن

آبیار


 •   واحد مزرعه

 •   مزرعه

 •   5632253680

 •   5632253680

شفیعی حسین  

  شفیعی حسین

آبیار


 •   واحد مزرعه

 •   دانشکده کشاورزی

 •   5632253680

 •   5632253680

عجم مهدی  

  عجم مهدی

آبیار


 •   واحد مزرعه

 •   دانشکده کشاورزی

 •   5632253680

 •   5632253680

علی‌آبادی علی

  علی‌آبادی علی

باغبان


 •   باغ امیرآباد

 •   باغ آموزشی امیرآباد

 •   5632253680

 •   5632253680

علی‌نیا محمدحسن

  علی‌نیا محمدحسن

راننده


 •   واحد مزرعه

 •   دانشکده کشاورزی

 •   05632253680

 •   05632253680

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۴۰۰