امور پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۴۹۷۳
محمود حاجیانی

  محمود حاجیانی

استادیار


  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

  •   گروه محیط زیست

خطیب  لیدا

  خطیب لیدا

کارشناس پژوهشی و مسئول آزمایشگاه خاکشناسی عمومی


  •   ساختمان آموزشی-طبقه همکف- راهروی جنوبی

  •   خاکشناسی عمومی

  •   05632254055,262

  •   05632254050

  •   l_khatib87[at]yahoo.com

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۹