امور پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۹۶۱۴
سیداحسان غیاثی

  سیداحسان غیاثی

مسئول امورپژوهشی


  •   استادیار گروه علوم دامی

  •   دانشکده کشاورزی

خطیب، لیدا

  خطیب، لیدا

کارشناس پژوهشی


  •   ساختمان آموزشی - طبقه دوم دفتر امور پژوهشی

  •   دانشکده کشاورزی

  •   31027505

  •   5632254050

  •   l_khatib87[at]yahoo.com

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱