مسئولین امور پژوهشی پیشین

تعداد بازدید:۲۰۷۷
محمود حاجیانی

  محمود حاجیانی

استادیار


 •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

 •   گروه محیط زیست

علی شهیدی

  علی شهیدی

دانشیار


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم و مهندسی آب

سیّدهمایون فرهنگ‌فر

  سیّدهمایون فرهنگ‌فر

استاد


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم دامی

 •   32254043-342

محمدحسن فتحی نسری

  محمدحسن فتحی نسری

استاد- دانشگاه تربت حیدریه


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم دامی

آرش امیدی

  آرش امیدی

استاد- دانشگاه شیراز


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم دامی

حامد فروغی‌فر

  حامد فروغی‌فر

استادیار- بازنشسته حالت اشتغال


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک

علی شهیدی

  علی شهیدی

استادیار


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم و مهندسی آب

علیرضا لطفی‌قرائی

  علیرضا لطفی‌قرائی

مربی- بازنشسته


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۹