اخبار - آرشیو

اعزام دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند برای گذراندن فرصت مطالعاتی به کشور لهستان
در قالب برنامه تبادل استاد و دانشجو با اتحادیه اروپا صورت پذیرفت:

اعزام دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند برای گذراندن فرصت مطالعاتی به کشور لهستان

در قالب برنامه تبادل استاد و دانشجو با اتحادیه اروپا (اراسموس +) دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند عازم کشور لهستان شد.

ادامه مطلب
تبادلات علمی دانشگاه بیرجند و دانشگاه کابل افزایش می یابد
در راستای جذب دانشجوی بین المللی:

تبادلات علمی دانشگاه بیرجند و دانشگاه کابل افزایش می یابد

پیرو گفتگوهای صورت گرفته بین مقامات دانشگاه بیرجند و دانشگاه کابل دو طرف توافق کردند تا در سال ۱۳۹۸ تفاهم نامه همکاری بین دو دانشگاه در وزارت تحصیلات عالیه و دولت افغانستان به تایید برسد.

ادامه مطلب