اخبار - آرشیو

سخنرانی دکتر سید عبدالله میربزرگی عضو هیات علمی دانشگاه آلابامای آمریکا

سخنرانی دکتر سید عبدالله میربزرگی عضو هیات علمی دانشگاه آلابامای آمریکا

در قالب برنامه جذب نخبگان وزارت عتف، سخنرانی جناب آقای دکتر سید عبدالله میربزرگی عضو هیات علمی دانشگاه آلابامای کشور آمریکا در خصوص "ویژگی های مهم دانشگاه های پیشرو" امروز در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

ادامه مطلب