اخبار - آرشیو

امضا توافق نامه اجرایی دانشگاه بیرجند با دانشگاه ابن سینا کشور افعانستان

امضا توافق نامه اجرایی دانشگاه بیرجند با دانشگاه ابن سینا کشور افعانستان

توافق نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و دانشگاه ابن سینا افغانستان به دنبال مذاکراتی که طی یک سال گذشته بین دو دانشگاه انجام شده بود برای توسعه همکاری های علمی و فناوری بین دو دانشگاه تنظیم و مبادله شد.

ادامه مطلب