فرم‌ها، آئین‌نامه‌ها و فرآیندها

تعداد بازدید:۱۱۸۲۳

ردیف

نام سند

پیوند

1 راهنمای تشکیل پرونده دانشجویی دریافت
2 راهنمای درخواست وام دانشجویی دریافت
3 راهنمای تسویه حساب تسهیلات صندوق رفاه دریافت
4 آئین‌نامه نهایی پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی دریافت
5 سند تعهد محضری (دانشجویانی که تاکنون اقدام به تنظیم سند تعهد ننموده‌اند) دریافت