فرم‌ها، آئین‌نامه‌ها و فرآیندها

تعداد بازدید:۱۸۲۰۹

راهنمای تصویری سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان (ثبت نام و تکمیل پرونده رفاهی دانشجو)

ردیف

نام سند

پیوند

1 راهنمای ورود به سامانه جدید صندوق رفاه دریافت
2 راهنمای درخواست وام دانشجویی دریافت
3 راهنمای تسویه حساب تسهیلات صندوق رفاه دریافت
4 راهنمای درخواست خوابگاه (اقامت) دریافت
5 راهنمای پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی دریافت
6 سند تعهد محضری (دانشجویانی که تاکنون اقدام به تنظیم سند تعهد ننموده‌اند) دریافت
7 زیرسامانه بازپرداخت دریافت
8 زیرسامانه خوابگاه دریافت
9 فرم تاییدیه درخواست وام ضروری دریافت
10 راهنمای همیار دانشجویی دریافت
11 شماره تماس‌های رابطان همیار دانشجویی دریافت