آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه ‌ نامه به کارگیری‌ مدرسان‌ مدعو‌ دانشگاه‌ بیرجندآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
مدارک لازم برای احتساب سنوات خدمت پیمانی (آموزشی – پژوهشی)آیین نامه ها و مقررات هیات ممیزه
فرآیند ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی در هیات ممیزه دانشگاهآیین نامه ها و مقررات هیات ممیزه
فرآیند تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی دانشگاهآیین نامه ها و مقررات هیات ممیزه
آیین نامه ارتقاءآیین نامه ها و مقررات هیات ممیزه
گزارشنامه ارتقاءفرم های هیات ممیزه
کاربرگ ترفیع سالیانهفرم های هیات ممیزه
کاربرگ احتساب سنواتفرم های هیات ممیزه
آیین نامه جذب هیات علمیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
آیین نامه استخدامی هیات علمیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
آیین نامه تبدیل وضع کارشناس به هیات علمیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند احتساب سنوات خدمتآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند ارتقا مرتبهآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند تبدیل وضع از رسمی آزمایشی به رسمی قطعیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند استخدام پیمانیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
کاربرگ مشخصات (کاربرگ شماره ۱)فرم های هیات اجرایی جذب
گزارشنامه جدید تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی به رسمی-قطعیفرم های هیات اجرایی جذب
گزارشنامه جدید تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی به رسمی-آزمایشیفرم های هیات اجرایی جذب
کاربرگ بررسی صلاحیت عمومیفرم های هیات اجرایی جذب