آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه بازنگریی شده طرح های پژوهشی داخلی دانشگاهآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از دانشگاهآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه اجرایی دوره تحقیقاتی پسا دکتریآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه پرداخت هزینه چاپ مقالات در مجلات معتبر علمی - پژوهشی داخل و خارج از کشورآیین نامه های مجلات و انتشارات
شیوه نامه تدوین و نگارش کتاب انتشارات دانشگاهآیین نامه های مجلات و انتشارات
دستورالعمل تدوین، چاپ و انتشار نشریات علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه امتیاز دهی کتابآیین نامه های مجلات و انتشارات
آیین نامه انتشارات دانشگاه بیرجندآیین نامه های مجلات و انتشارات
قرارداد چاپ کتاب با سرمایه انتشارات دانشگاه بیرجندآیین نامه های مجلات و انتشارات
قرارداد چاپ کتاب با هزینه شخصیآیین نامه های مجلات و انتشارات
فرم درخواست ماموریت پژوهشیفرم های پژوهشی
پرسشنامه درخواست تعیین یا تایید اعتبار علمی_پژوهشیفرم های پژوهشی
پرسشنامه مخصوص سردبیر نشریهفرم های پژوهشی
پرسشنامه مخصوص اعضاء هیات تحریریه نشریهفرم های پژوهشی
پرسشنامه مدیرمسئول نشریهفرم های پژوهشی
فرم پرسشنامه طرح پژوهشیفرم های پژوهشی
فرم خلاصه فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمیفرم های پژوهشی
اطلاعات بعد از برگزاری گردهمایی های علمی (همایش، کنگره و .....)فرم های پژوهشی
فرم اطلاعات پیشنهادی قبل از برگزاری همایش (کارگاه، سمینار)فرم های پژوهشی
فرم درخواست راه اندازی دبیرخانه اینترنتی و سایت همایشفرم های پژوهشی